O matki! Jeśli chcecie swych dziatek
Szczęście i wieczność ocalić
Uczcie je kochać Najlepszą z matek,
Uczcie Różańcem Ją chwalić.
Niech ta cudowna modlitwa dzwoni
W kościele, w domu i w szkole,
Wśród prac i cierpień, wśród wiejskiej błoni,
W codziennym życiu mozole.
A wtedy łaska Boża popłynie,
Zniknie niejedno, co boli,
Więcej miłości będzie w rodzinie
I szczęścia w doli, niedoli.
I łatwiej będzie ukochać Boga,
Przebaczyć, zwyciężyć siebie,
Jaśniejsza będzie żywota droga,
Im więcej będzie nas w niebie...
Niech więc – jak ziemia szeroka i cała
Z serc wszystkich spod świata kraniec,
Dzwoni: i miłość Maryi i chwała
                                   I Jej cudowny Różaniec!                            

 

Wspólnota Koła Żywego Różańca przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim, którą potocznie nazywamy Różą nieustannie tętni modlitewnym życiem. Codziennie w kościele od niedzieli do piątku o godz. 17.15 , a w sobotę o 7.50 rozbrzmiewa wspólna modlitwa różańcowa prowadzona przez koła przypadającego na dany tydzień. Żywą Różę tworzy 20 osób - bo tyle jest tajemnic różańcowych. Na czele każdego koła stoi zelatorka Zgodnie ze Statusem - Żywym Różańcem kieruje Rada, którą tworzą zelatorki wszystkich róż. Odpowiedzialną za wszystkie róże w naszej parafii jest  Grażyna Chawińska.

W naszej parafii działa 10 Róż Żywego Różańca, które mają swoje wezwania:

1.Najświętszej Maryi Panny - Matki Kościoła                      - zelatorka Józefa Szperna    

2. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny                         - zelatorka Edyta Ciesielska  

3. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny        - zelatorka Danuta Nawrocka

4. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny              - zelatorka Grażyna Werłos

5. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny                       - zelatorka Grażyna Kuszneryk

6. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego - zelatorka Emilia Marusińska

7. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski                      - zelatorka Eugenia Sobocka

8. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny                             - zelatorka Stanisława Rzeźnicka

9.Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy               - zelatorka Halina Molsa

10. Matki Bożej Bolesnej                                                      - zelatorka Barbara Nowak

 

 Opiekę duszpasterską nad wspólnotą sprawuje  ks. Jacek Kucharski.


Przynależność do Żywej Róży wymaga codziennego odmawiania tajemnicy różańca, a więc systematyczności i poczucia obowiązku w duchu odpowiedzialności za wspólnotę.
Członkowie Róży modlą się w tej samej intencji papieskiej  i  misyjnej , które są podawane co miesiąc, a intencje parafii są stałe .
W każdą pierwszą  niedzielę miesiąca o godz. 16.00. na spotkaniu są wymieniane tajemnice różańcowe i podane intencje modlitewne   Po konferencji oraz ogłoszeniu bieżących spraw  przechodzimy do kościoła, gdzie przed  Najświętszym Sakramentem z ks. opiekunem odmawiamy część Chwalebną Różańca św.. Przygotowujemy oprawę uroczystej Eucharystii o godz. 18.00., która kończy nasze comiesięczne spotkania
Każdy, kto należy do Kółka Różańcowego przyjmuje na siebie również inne obowiązki zapisane
w Statusie Żywej Róży, którymi między innymi są:
- branie udziału w zmianach tajemnic różańcowych
- częste przystępowanie do sakramentów św.
- udział w procesjach
- odważne wyznawanie wiary
- rozszerzanie czci Maryi
- udział w pogrzebie zmarłego członka i modlitwa o spokój duszy.

Więcej patrz Status Żywej Róży

Celem działania tych małych stowarzyszeń, jakim są Żywe Róże, jest doskonalenie naszego życia i miłości chrześcijańskiej. Serdecznie zapraszamy parafian, którzy chcieliby włączyć się w dzieło modlitwy, tworząc nowe Róże Żywego Różańca. Dzięki temu, że mamy wspólny cel - jedno zadanie - wspieramy się nawzajem, budujemy wspólnotę parafialną i pogłębiamy życie duchowe. Do Wspólnoty Żywego Różańca,  wstąpić może każdy i w każdym czasie zostanie przywitany z największą radością Zostanie  przyjęty z otwartymi ramionami przez wszystkich (około 200 osób ) tworzących w tej chwili tę Wspólnotę. Również każdy parafianin, który do Róż Różańcowych jeszcze nie wstąpił, niech wie, że to jest to Maryjna Różańcowa Szkoła. Tu jedynym Nauczycielem jest sam Pan Jezus a Wychowawczynią Najświętsza Maryja Panna. Tu też dla każdego znajdzie się miejsce, tylko każdy musi podjąć osobiście tę decyzję i przyjąć zaproszenie Matki Bożej. Być w Różach Różańcowych to zaszczyt i chluba. Również każdy może poczuć się dumnym z faktu przynależności do Różańcowej Szkoły Maryi, tylko musi być do niej formalnie zapisany.

A Maryja nasza Matka czeka. Jak długo pozwolisz czekać Matce? Dlaczego zwlekasz z wstąpieniem w szeregi tej wyjątkowej Różańcowej Szkoły Maryi ? Czyżbyś nie słyszał, że ratunkiem dla ciebie, dla mnie, naszych rodzin, naszej parafii, diecezji, Ojczyzny, Kościoła i całego świata, jest Różaniec Święty. W pojedynkę trudno cokolwiek zdziałać. W grupie, zwłaszcza licznej, zawsze można o wiele więcej. Razem, i raźniej, i radośniej, i szybciej a zwłaszcza chętniej cokolwiek uczynić, bo to mobilizuje i dodaje ducha. I pamiętaj bracie i siostro jeszcze o jednym. Nie ma takiej sprawy, której by nie rozwiązała codzienna, żarliwa, i ufnie odmawiana modlitwa różańcowa a szczególnie przez całą rodzinę jak i we Wspólnocie, zwłaszcza licznej. Tak nas zapewniała i zapewnia sama Matka Boża.
Czy wierzysz w to?

Kiedy ktoś ma trudności w odmawianiu Różańca polecamy następującą modlitwę – ona naprawdę zdaje egzamin:


„Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbała(ł), by się stała moją codzienną potrzebą.
Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią , łącząca mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.
Przez tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.

Królowo Różańca Świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi.  Amen"


A kiedy ci czasem gorzko na tym świecie,

Kiedy cię smutek , jak mgła owija ,
Biegnij do Matki Bożej jako dziecię ,
Mówiąc doń „Zdrowaś Maryja „

Kiedy trudności piętrzy się szaniec ,
Kiedy cię boleść do krzyża przybija ,
Ach , weź do reki wówczas różaniec
I wołaj „ Zdrowaś Maryja „

To słodycz piękna , co cię wtedy owładnie ,
Ach , ona wieki trwa i nie przemija.
I świat ten ziemski nigdy nie odgadnie ,
Co znaczy „Zdrowaś Maryja „.

 

Aktualności z Gościem Niedzielnym

10 grudzień 2018

  • Pomnik ks. Jankowskiego zostanie przeniesiony?
    Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz poinformował o planach przeniesienia pomnika ks. Henryka Jankowskiego.
  • Oświadczenie gdańskiej Kurii ws. publikacji o ks. Jankowskim
    Archidiecezja Gdańska wyraża gotowość podjęcia próby rzeczowego i zgodnego z prawdą zbadania wszystkich możliwych aspektów tej sprawy, w myśl Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski – czytamy w oświadczeniu gdańskiej Kurii przesłanym KAI. Oświadczenie nawiązuje do ubiegłotygodniowej publikacji w "Dużym Formacie".
  • Zakończyła się konserwacja sarkofagu Kazimierza Wielkiego
    Po dwóch miesiącach prac zakończyła się konserwacja XIV-wiecznego sarkofagu króla Kazimierza Wielkiego w katedrze na Wawelu. Odnowiono także baldachim nad zejściem do krypty marszałka Józefa Piłsudskiego pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Prace zostały przeprowadzone dzięki dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa.